Az Olanlardan Olmak

Az Olanlardan Olmak
Bu dua çok dikkatini çekti Hazreti Ömer’in. Namazı bitirince yüzünü cemaate döndü. Arayan gözlerle insanlara baktı.

 

 

     Halifeliği zamanında Hazreti Ömer cemaate namaz kıldırıyordu. Bu sırada bir adamın kendi kendine şöyle dua ettiğini işitti:

     — Allah’ım beni az olanlardan eyle.

     — Allah’ım beni az olanlardan eyle.

     — Allah’ım beni az olanlardan eyle.

     Bu dua çok dikkatini çekti Hazreti Ömer’in. Namazı bitirince yüzünü cemaate döndü. Arayan gözlerle insanlara baktı.

     — Allah’ım beni az olanlardan eyle, şeklinde bir dua işittim. Bu duayı eden kimdir, diye sordu.

     Cemaatten bir adam,

     — O duanın sahibi benim, diye cevap verdi. Yanlış bir şey yapmış olmaktan çekindiği için,

     — Böyle dua etmekteki kastım iyilikten başka bir şey değildir, diye açıklama yaptı.

     — Peki, dedi Hazreti Ömer, böyle dua etmekteki kastın nedir ey Allah’ın kulu? Bu duayı nereden öğrendin? Sözünü ettiğin az olanlar da kimlerdir, diye sordu merakla.

     Adam şöyle cevap verdi:

     — Ben Allah’ın Sa’d suresinin 24. ayetinde, “... Ancak, inanıp inançlarının gerektirdiği gibi yaşayanlar başka. Onlar da pek azdır. ...” buyurduğunu işittim. Hud suresinin 40. Ayetinde, “... Zaten Nuh ile beraber inanan pek azdı.” buyurduğunu işittim. Sebe suresinin 13. ayetinde ise, “... Kullarımdan şükredenler pek azdır.” buyurduğunu işittim. İşte ben, Allah’ın o az olan kullarından olmak istediğim için böyle dua ettim.

     Hazreti Ömer,

     — Kapalı bir ifade kullanmak yerine, daha anlaşılır biçimde dua etmen gerekmez miydi, diye sordu.

     Adamın bu soruya da cevabı hazırdı. Şöyle dedi:

     — Şayet ben yaratılandan isteseydim, onun anlayabileceği şekilde isterdim. Fakat ben dile dökülmese bile kalpte olanları dahi bilen Yaratıcı’ya dua ediyorum.

     Bu cevap üzerine Hazreti Ömer,

     — Doğru söyledin, dedi.

     Adam ve adamın söyledikleri Hazreti Ömer’i çok etkiledi. Gözleri doldu. Kendi kendine şöyle diyordu:

     — Herkes Ömer’den daha bilgili! [1]

 

     [ Musa Mert ]

     Diyanet Çocuk Dergisi, Ocak 2019, sayfa: 2, 3.

 

[1] İbn. Ebi Şeybe, X, 332; Ahmed b. Hanbel, Kitabü’z-Zühd, Hadis No. 281; Suyutî, ed-Dürrü’l-Mensûr fit-Tefsîr ve’l-Me’sûr, V, 229.