DİN ÖĞRETİMİNDE 5E MODELİ ve Bilgi Transferine Etkisi