Dr.  Musa MERT 

     Eğitimci Yazar.

     Mesleğini aşk derecesinde seven bir öğretmen.

 

     Konya’nın Doğanhisar ilçesinin Yazlıca köyünde doğdu. Konya Ilgın’da başladığı İmam Hatip Lisesini devlet parasız yatılı olarak Isparta merkezde bitirdi. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Yüksek Lisansını “Rivayet İlimleri ve Tenkit Usulleri Açısından Ebu Musa el-Eş’ari Kökenli Hadisler” teziyle Temel İslam Bilimleri Hadis Bilim Dalında yaptı. Doktorasını “5E Modelinin Din Eğitimine Uyarlanması ve Bilgi Transferine Etkisi Üzerine Bir Araştırma (10. Sınıf Hadis Dersi Öreği)" teziyle Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Eğitimi Bilim Dalında tamamladı.


     Seçmeli Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed'in Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerinin müfredat yazım komisyonu üyesi ve kitap yazım komisyonu üyesi olarak çalıştı. Çeşitli alanlarda yetişkinler ve çocuklar için yazılar kaleme aldı. Yazılarının bir kısmını www.musamert.com adlı kişisel sitesinde, Diyanet Çocuk dergisinde, Beyaz Bulut çocuk edebiyat dergisinde ve Konya Çocuk dergisinde yayımladı.


     Mardin il merkezinde, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, Konya il merkezinde ve çeşitli ilçelerinde, ayrıca bulunduğu yerleşim birimlerindeki çok sayıda okulda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Meslek Dersleri Öğretmeni olarak görev yaptı. Hâlen İstanbul’un Ümraniye ilçesinde bir Anadolu İmam Hatip Lisesinde Meslek Dersleri Öğretmeni olarak görev yapmaktadır.


     Evli ve üç çocuk babasıdır.

ESERLERİ
1. Rivayet İlimleri ve Tenkit Usulleri Açısından Ebu Musa el-Eş'ari Kökenli Hadisler (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)
2. Ne Dedimse Kendime (Deneme) - NKM Yayınları, Nisan 2013, Konya
3. Hz. Muhammed'in Hayatı 5 (Ders Kitabı), MEB Yayınları, Ekim 2013, 2014, Ankara (Muhiddin Okumuşlar ile)
4. Hz. Muhammed'in Hayatı 6 (Öğretim Materyali), MEB Yayınları, Ekim 2014, Ankara (Ekrem Karaaslan ve Recep Orhan Özel ile)
5. Peygamberimizin Çocuklarla Oynadığı Oyunlar, Kayalıpark Çocuk Yayınları, Temmuz 2016.
6. Peygamberimizi Güldüren Şakalar, Kayalıpark Çocuk Yayınları, Mart 2018.
7. Doğ Ey Güneş -Siyer-i Nebi-, Armağan Kitaplar, Temmuz 2021.
8. Din Öğretiminde 5E Modeli ve Bilgi Transferine Etkisi, Çizgi Kitapevi, Ekim, 2023.
9. Eğitimcilik Yönüyle Ebu Hanife, (Makale), Marife, Kış 2014, ss.159-174.
10. Sözlü ve Yazılı Edebiyatla Hz. Muhammed’i (s.a.s) Çocuklara Anlatırken Dikkate Alınması Gerekenler, 2018. (Sempozyum Tebliği), Hazreti Peygamber'i Sanatla Anlatmak, (ed. Serkan Akdeniz ve Talip Avcı), Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Yayın No: 42, ss. 255-273.
     (Sakarya Belediyesi, Sakarya Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ortaklığında 20-21 Nisan 2017 tarihlerinde düzenlenen “Hazreti Peygamber’i Sanatla Anlatmak” konulu sempozyumun “Çocuk Edebiyatı ve Hazreti Peygamber” İstanbul oturumunda sunulmuştur.)
11. Çocuklarla ve Gençlerle İletişimde Din Dili - Yeni Yaklaşımlar ve Öneriler, Mayıs, 2018. (Çalıştay Tebliği), Cunda Toplantıları 1 Din Dili Çalıştayı (05-06 Mayıs 2018), Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları / Eğitim-2), ss. 175-193.
     (Balıkesir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Balıkesir İl Müftülüğü ve İmam Hatip Okulları Platformu tarafından 05-06 Mayıs 2018 tarihinde ortaklaşa gerçekleştirilen “Din Dili Çalıştayı”nın “Çocuk, Genç ve Yetişkinlerle İletişimde Din Dili” konulu IV. Oturumunda 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Balıkesir/Ayvalık’ta sunulmuştur.