Çağları Kuşatan Yürek

Çağları Kuşatan Yürek
Allah Resulü'nün (s.a.) ümmetinden olmak, olabilmek emek ister, çaba ister, sabır ve istikrar ister. Kuru iddialarla avunmamak, kovulanlardan olmamak için mutlaka okuyunuz. Allah cümlemizi Peygamberine layık bir ümmet eylesin. (AMİN)

 

“Benden sonra (dinlerini, yollarını ve hallerini) değiştirenler uzak olsunlar, uzak olsunlar!”
[ Hz. Peygamber s.a.
]

     Ashabıyla yaptığı bir kabristan ziyaretlerinde Hz. Peygamber (s.a.), kabirde yatanlara hitaben şöyle buyurdu:

     — Esselamü aleyküm ey mü’minler diyarının sakinleri, inşallah bir gün biz de size katılacağız. Sonra da:

     — Kardeşlerimle görüşmeyi çok arzu ediyorum/onları çok özlüyorum, diye iç çekti. Yanında oldukları halde Hz. Peygamber’in (s.a.) böyle söylemesine bir anlam veremeyen Sahâbe şaşkınlıkla,

     — Ey Allah’ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz, diye sordular. Efendimiz (s.a.):

     — Hayır, aksine siz benim ashabımsınız/dostlarımsınız. Kardeşlerimise benden sonra gelecekler; beni görmedikleri halde bana inanacaklar. Ümmetimden en çok sevdiğim topluluk; benden sonra gelip de ailesini ve malını feda etme pahasına beni görmeyi arzulayanlardır. Hepinizden önce Kevser Havuzunun başına varıp bekleyeceğim, buyurdu. Bu sefer,

     — Ümmetinden henüz gelmemiş olanları nasıl tanıyacaksınız, ey Allah’ın Resulü, diye sordular. Peygamber Efendimiz (s.a.),

     — Bir adamın, alnı ve ayakları beyaz bir atı olduğunu düşünün. Adam atını, tamamı simsiyah bir at sürüsü içinde bulamaz mı, diye sordu. Sahâbe:    

     — Evet, bulur, ey Allah’ın Resulü! dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (s.a.) şöyle buyurdu:

     — İşte onlar da abdestten dolayı yüzleri nurlu, el ve ayakları parlak olarak gelecekler. Ben önceden gidip havuzumun başında ikram etmek için onları bekleyeceğim.

     Sonra da Peygamber Efendimiz (s.a.) şu uyarıda bulundu:

     — Dikkat edin! Birtakım kimseler yabancı devenin sürüden kovulup uzaklaştırıldığı gibi benim havuzumdan kovulacaklar. Ben onlara “Hey! Gelin buraya” diye sesleneceğim. Bana, “Onlar senden sonra (dinlerini, yollarını ve hallerini) değiştirdiler!” denilecek. Bunun üzerine ben de, “Benden sonra değiştirenler uzak olsunlar, uzak olsunlar!” diyeceğim.(1)

     Çağları kuşatan yürek, biz de özlüyoruz seni. Hem de çok özlüyoruz. Kevser’in başında buluşacağımız günü iple çekiyoruz.

     [ Musa Mert]

     Ne Dedimse Kendime, NKM yay. 2013, s. 56, 57.


Dipnot:

(1) Farklı rivayetler birleştirilerek bir metin haline getirilmiştir. Rivayetler için Bkz. Müslim, Tahare 39; İbn Mace, Zühd 36; Ahmed, II, 409, III, 155, V, 157, 171; Beyhaki, Sünenü'l-Kübra, I, 133.