Cenneti Kazandıran Sevgi

Cenneti Kazandıran Sevgi
Bazı sevgiler cenneti kazandırır.

     Ensar’dan bir adam, Medine yakınlarındaki Kuba Mescidi’nde imamlık yapıyordu. Kuba halkı ondan çok memnundu. Ancak imamlarının bir davranışı onların dikkatini çekiyordu:

     İmam, namaz kıldırırken, Fatiha suresini okuduktan sonra, mutlaka, önce İhlâs Suresi’ni okuyor, ondan sonra başka bir sure daha okuyordu. Üstelik de bunu her rekâtta yapıyordu. Bir gün dayanamayıp ona şöyle itiraz ettiler:

     — Sen İhlâs Suresi’ni okuyorsun. Bununla yetinmeyip başka bir sure daha okuyorsun. Ya bu sure ile yetin ya da bu sureyi okumayı bırak, başka bir sure oku. İkisini birden okumaktan vazgeç, dediler.

     Onların bu itirazına imamlarının cevabı çok kesin oldu:

     — Hayır, onu okumayı asla bırakmam. Bu şekilde size imamlık yapmam hoşunuza gidiyorsa devam ederim. Hoşunuza gitmiyorsa size imamlık yapmaktan vazgeçerim.

     Kuba halkı, imamlarını ilim ve güzel ahlak yönünden kendilerinden üstün görüyorlardı. Bu nedenle de başka birisinin kendilerine imamlık yapmasına gönülleri razı olmuyordu. Çaresiz, onun arkasında bu şekilde namaz kılmaya devam ettiler.

     Peygamber Efendimiz (s.a.s.) Kubalıları ziyarete geldiği zaman, durumu anlattılar.  Peygamber Efendimiz (s.a.s.) de imama,

     — Cemaatinin senden istediği şeyi niçin yapmıyorsun ve niçin her rekâtta bu sureyi ısrarla okuma ihtiyacı hissediyorsun, diye sordu. İmam,

     — Çünkü ben bu sureyi seviyorum, diye cevap verdi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (s.a.s) ona şu müjdeyi verdi:

     — Ona olan sevgin seni cennete sokacaktır.

     . . .

     Yine bir gün Peygamber Efendimiz (s.a.s.), bir askeri birlik hazırlayıp başına da bir komutan atadı. Askeri birlik, Peygamber Efendimizden (s.a.s.) gerekli emirleri aldıktan sonra yola çıktı. Komutanları, yolculukları sırasında onlara vakit namazlarını da kıldırıyordu. Ancak, her rekâtı mutlaka İhlâs suresi ile bitiriyor, bu sureyi okumadan rükû yapmıyordu.

     Görevden döndükten sonra durumu Peygamber Efendimize (s.a.s.) anlattılar. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) de,

     — Niçin böyle yaptığını kendisine sorun, buyurdu.

     Hemen gidip sordular. Komutanları,

     — Çünkü o sure Rahman olan Allah’ın sıfatlarını içinde barındırıyor. Bu yüzden de ben o sureyi okumayı seviyorum, cevabını verdi.

     Bu cevabı aktardıklarında Peygamberimiz, şu müjdeyi kendisine iletmelerini istedi:

     — Ona haber verin, kuşkusuz Allah da onu seviyor.

     [ Musa Mert ]

     (Diyanet Çocuk Dergisi, Ocak 2014, sayfa: 6,7.)