Meraklısına öğretmenlik ilkelerimden bazıları

Meraklısına öğretmenlik ilkelerimden bazıları
Hayatı ve de öğretmenliği Kur’an’dan ve Sünnet’ten öğrenmeye çalışan bir öğretmenin, iyi bir öğretmen olmak için gerekli temel prensiplerden bazılarını paylaştığı bu mütevazı yazı, meraklısına armağan olsun. Sevgiyle kalın.

ÖĞRETMENLİK İLKELERİMDEN – 1

İHLAS

“Allah için seven, Allah için kızan, Allah için veren ve Allah için vermeyen kimse imanını kemâle erdirmiştir.”

[ Hadis-i Şerif ]

(Ebu Davud, Sünnet 15)

ÖĞRETMENLİK İLKELERİMDEN – 2

İBADET RUHU VE SORUMLULUK

“Bir kimse, bir müminden dünya sıkıntılarından birini giderirse, Allah da kıyamet gününde o müminin sıkıntılarından birini giderir. Bir kimse darda kalana kolaylık gösterirse, Allah da ona dünya ve ahirette kolaylık gösterir. Bir kimse, bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da onun dünya ve ahiretteki ayıplarını örter. Mümin kul, din kardeşinin yardımında olduğu sürece, Allah da o kulun yardımındadır. Bir kimse ilim elde etmek için bir yola girerse, Allah da ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Bir cemaat, Allah Teâlâ’nın evlerinden bir evde toplanıp Allah’ın kitabını okur ve onu aralarında müzakere eder, anlayıp kavramaya çalışırlarsa, üzerlerine sekinet iner ve kendilerini rahmet kaplar. Melekler onları kuşatırlar, Allah Teâlâ da onları kendi nezdinde bulunanların arasında anar. Amelinin kendisini geride bıraktığı kişiyi, nesebi öne geçirmez.”

[ Hadis-i Şerif ]

(Müslim, Zikir 38; İbni Mace, Mukaddime 17)

ÖĞRETMENLİK İLKELERİMDEN – 3

LİYAKAT, EMEK VE TİTİZLİK

Hz. Ayşe şöyle demiştir:

“Allah Resulü bir iş yaptığı zaman sağlam yapardı.”

[ Hadis-i Şerif ]

(Müslim, Müsafirin 141)

ÖĞRETMENLİK İLKELERİMDEN – 4

ÖĞRENCİ ÖĞRETMENİN AYNASIDIR

“Mümin müminin aynasıdır."

[ Hadis-i Şerif ]
(Ebu Davud, Edeb 57)

ÖĞRETMENLİK İLKELERİMDEN – 5

GÜLERYÜZLÜ YARDIM

"Kardeşine tebessüm etmen sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakadır. Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyleri kaldırıp atman da senin için sadakadır."

[ Hadis-i Şerif ]
(Tirmizi, Birr, 36)

ÖĞRETMENLİK İLKELERİMDEN – 6

ŞEFKAT, MERHAMET VE SAYGI

"Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir."

[ Hadis-i Şerif ]
(Tirmizi, Birr, 15; Ebu Davud, Edeb, 66)

ÖĞRETMENLİK İLKELERİMDEN – 7

SEVGİ VE SEVGİ BİLDİRİSİ

“Din kardeşini seven kişi, ona sevdiğini bildirsin!”

[ Hadis-i Şerif ]

(Ebu Davud, Edeb 113 ; Tirmizi, Zühd 54)

ÖĞRETMENLİK İLKELERİMDEN –  8

NEZAKET, LETAFET VE İSTİŞARE

"Allah'tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet; bağışlanmaları için dua et; iş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman da artık Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever."

(Âl-i İmran 159)

ÖĞRETMENLİK İLKELERİMDEN – 9

ADALET

"Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli olun; takvaya en yakın olan budur. Allah'tan korkun. Hiç kuşkusuz Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilmektedir."

(Maide 8)

ÖĞRETMENLİK İLKELERİMDEN – 10

DEĞER YARGISI

"Ey insanlar! Şüphesiz ki sizin Rabbiniz birdir, babanız birdir. Dikkat edin, hiçbir Arap’ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap’a, Kızılderili’nin Zenci’ye, Zenci’nin Kızılderili’ye üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir."

[ Hadis-i Şerif ]
(Ahmed V, 411)

ÖĞRETMENLİK İLKELERİMDEN – 11

EŞİT MUAMELE

"İnsanlar tarağın dişleri gibi eşittir."

[ Hadis-i Şerif ]
(Acluni, II, 326)

ÖĞRETMENLİK İLKELERİMDEN – 12

SEVİYEYE GÖRE DAVRANMA

"Allah hiç kimseye taşıyabileceğinden daha fazlasını yüklemez: Kişinin yaptığı her iyilik kendi lehine, her kötülük de kendi aleyhinedir..."

(Bakara, 286)

ÖĞRETMENLİK İLKELERİMDEN – 13

EMPATİ

"İnsanların size nasıl davranmalarını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın… O halde kendine yapılmasını istemediğin şeyi sen de başkasına yapma… Kendine yapılmasını istediğin şeyi sen de başkasına yap.”

[ Hadis-i Şerif ]
(Müslim, İmare 46. ; Nesai, Bey'at 25; İbni Mace, Fiten 9 Ahmed b. Hanbel, V, 257)

ÖĞRETMENLİK İLKELERİMDEN – 14

KENDİN GİBİ GÖRME

“Sizden biriniz kendisi için sevip arzu ettiği şeyi, kardeşi için de sevip arzu etmedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz.”

[ Hadis-i Şerif ]
(Buhari, İman 7)

ÖĞRETMENLİK İLKELERİMDEN – 15

KENDİNDEN GÖRME

“Müslümanlar bir tek insan gibidir. Eğer insanın gözünde bir şikâyeti olursa, bütün vücudu bundan etkilenir. Eğer başında bir ağrısı olursa yine bundan bütün bedeni etkilenir.”

[ Hadis-i Şerif ]
(Buhari, Edeb 27; Müslim, Birr 66)

ÖĞRETMENLİK İLKELERİMDEN – 16

KOLAYLAŞTIRMAK, SEVDİRMEK, TAKIM RUHU

“Kolaylaştırın, zorlaştırmayın; müjdeleyin nefret ettirmeyin; birbirinize uyum gösterin, muhalefet edip/ayrılığa düşmeyin.”

 [ Hadis-i Şerif ]
(Müslim, Cihad 6, 7, Eşribe 70, 71)

ÖĞRETMENLİK İLKELERİMDEN – 17

BAĞIŞLAYICILIK VE TEVAZU

“Sadaka vermek malı eksiltmez. Kul başkalarının hatalarını bağışladıkça Allah da onun şerefini arttırır. Kim Allah için alçak gönüllü davranırsa, Allah da onu yükseltir. ”

[ Hadis-i Şerif ]

(Müslim, Birr 69; Tirmizi, Birr 82)

ÖĞRETMENLİK İLKELERİMDEN – 18

SABIR VE METANET

 “… Bil ki zafer sabırla, sevinç üzüntüyle, kolaylık da zorlukla birliktedir.”

[ Hadis-i Şerif ]

(Ahmed, I, 307)

“… Sabır ışıktır.”

[ Hadis-i Şerif ]

(Müslim, Taharet 1)

ÖĞRETMENLİK İLKELERİMDEN – 19

DİĞERKÂMLIK

“Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını gösteriş için harcayan kimse gibi, başa kakmak ve incitmek suretiyle, yaptığınız hayırlarınızı boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan düz kayaya benzer ki, sağanak bir yağmur isabet etmiş de onu çıplak pürüzsüz kaya haline getirivermiştir. Bunlar kazandıklarından hiçbir şeye sahip olamazlar. Allah, kâfirleri doğru yola iletmez.”

(Bakara suresi, 264)

ÖĞRETMENLİK İLKELERİMDEN – 20

İSTİKRAR VE SEBAT

“… İpliğini sağlamca büktükten sonra, onu söküp dağıtan kadının durumuna düşmeyin. ...”

(Nahl, 92)