Ne Dedimse Kendime - Ahmet AKSOY (Mahalle Mektebi)

Ne Dedimse Kendime - Ahmet AKSOY (Mahalle Mektebi)
Usta sinema yazılarıyla tanıdığımız değerli Araştırmacı Yazar Ahmet AKSOY, Mahalle Mektebi Dergisi'nin 12. sayısında (Temmuz-Ağustos 2013) Eğitimci Yazar Musa MERT'in kaleme aldığı NE DEDİMSE KENDİME isimli kitabını anlattı.

Ahmet AKSOY

Temmuz-Ağustos 2013     Eğitimci-Yazar Musa Mert’in “Ne Dedimse Kendime” isimli deneme kitabı, NKM Yayınları arasında yerini aldı. Kitap, modern dünyanın savrulan insanına hayat gidişatında birtakım sapmalar olabileceğini güçlü bir şekilde hatırlatarak onu nerede durduğunu sorgulamaya çağırıyor. Bunu yaparken de buyurgan bir üslup yerine iğneyi önce kendisine batırmayı tercih ediyor.
     “Ne Dedimse Kendime”, Musa Mert’in ilk telif kitabı. Sekiz yıl boyunca yazdığı yazıları bir araya toplayan yazar, eserini “kalemiyle yaptığı hasbıhallerin bir dışavurumu” olarak niteliyor. Bu sebeple yazılarının çoğunda okurla sohbet eden bir üslup göze çarpıyor.
     Mert, kitabını “Yüce Dost’a…” başlığını taşıyan ilk bölümünde Hz. Peygamber’in hayatına dair yazılara yer veriyor. Hz. Muhammed’in hayatını anlatırken son derece akıcı bir üslup kullanan yazarın, siyer yazımı konusunda büyük bir ustalık sergilediği dikkatlerden kaçmıyor. Kur’an ve sünnet referanslarıyla anlatımını temellendiren yazar, günümüze yaptığı seyahatlerle, ulaşılmaz bir peygamber algısı yerine modern hayat içinde peygamberi nasıl konumlandırdığımıza vurgu yapıyor.
     İkinci bölüm kitabın ismiyle müsemma bir biçimde “Ne Dedimse Kendime” başlığını taşıyor. Daha çok eğitim eksenli yazıların bulunduğu bölümde yazarın eğitimci yönünün ön plana çıktığı görülüyor. Yazılarda özetle eğitimciliğin toplumda hafife alınmasından kaynaklanan problemlere ve bunlara bir cevap olarak Ebu Hanife’nin eğitimci yönüne, toplumu derinden etkileyen maddi ve manevi hastalıklara ve bunları aşmada eğitimin rolüne değiniliyor. Kitabın sonuna doğru olumsuz ve olumlu insan tipini resmeden yazar, ilk bölümde anlattığı “Üsve-i Hasene” olan Hz. Peygamber’in, modern insanın dünyasına nasıl ve ne şekilde yansıdığı sorusunu zihinlere düşürüyor.
     Musa Mert, kitabın sonunda okuyucusuna kendisine ayırdığı zaman için teşekkür ediyor. Söylediği her şeyi önce kendisine söylediğini vurgularcasına “Ne Dedimse Kendime” isimli yazıyla son buluyor kitap. “Allah ellerin(m)izi bırakmasın” duası, hayatın uzun bir yolculuk olduğunu ve insanın her an düşebilme potansiyeli taşıdığını kazıyor hafızlara.
     Kitabın girizgahında, yazmanın salih amel olduğu sürece anlam taşıyacağını ve yapılan işlerde halis niyetin önemini vurgulayan yazarın bu ilk kitabının halisane ve salih bir amel olarak defterine yazılması dileğiyle…
     Ne Dedimse Kendime, Musa Mert, Nüve Kültür Merkezi Yayınları, 168 sayfa, Konya 2013.

     Mahalle Mektebi Dergisi, 12. Sayı (Temmuz – Ağustos 2013), sayfa: 95.