NEÜ'de Konferans: Eğitimci Yazar Musa MERT “Öğretmen Güncelleniyor” Konulu Konferans Verdi

NEÜ'de Konferans: Eğitimci Yazar Musa MERT “Öğretmen Güncelleniyor” Konulu Konferans Verdi
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde gerçekleştirilen konferansta Eğitimci Yazar Musa MERT, öğretmenin değerini ve iyi bir öğretmen olmak için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. “Bir sözünüz belki bir kahraman yaratabilir, bir sözünüz belki de bir kahramanı öldürüp yok edebilir!” diyen Mert, İmam-ı A’zam Ebu Hanife gibi büyük bir âlimin yetişmesine asıl sebep olan kimsenin, onu bir sözüyle etkileyip ilme teşvik eden Şa’bi adındaki bir âlim olduğunu anlattı.

  İlim Sanat Ve Medeniyet Topluluğu’nun (İSMET)organizesiyle gerçekleştirilen konferansta, öğretmenlik mesleğinin çok önemli bir meslek olduğunu vurgulayan Musa MERT, şunları söyledi:

 

     “Doktorun neşteri ne kadar hayati önem taşıyorsa, öğretmenin yaptığı iş de en az o kadar hayatidir. İkisi de ya hayat kurtarır ya da hayat söndürür. Hatta öğretmeninki hayatlar kurtarır, hayatlar söndürür. Öğretmenler, nesillerin dünyasıyla oynar. Din Eğitimcileri ise, nesillerin hem dünyası hem de ahireti ile oynar! Bunun için her eğitimci kendisini iyi yetiştirmelidir.”

 

     Ayrıca, “Bir sözünüz belki bir kahraman yaratabilir, bir sözünüz belki de bir kahramanı öldürüp yok edebilir!” diyen Mert, İmam-ı A’zam Ebu Hanife gibi büyük bir âlimin yetişmesine asıl sebep olan kimsenin, onu bir sözüyle etkileyip ilme teşvik eden Şa’bi adındaki bir âlim olduğunu anlattı.

 

      “Kimileri el arabası gibidir. Böyleleri ancak biri tarafından itilirse hareket edebilir. At arabaları gibidir kimileri de. Onlar da önden çekilirse harekete geçebilirler. Müslüman ise içten yanmalı bir motora sahiptir. Bu motor onun kalbidir, ateşlemeyi ve hareketi sağlayan kalbindeki imanıdır. İslam kendi ayakları üzerinde durabilen, hareketini iman ve ihlâsından alan bireyler yetiştirir.” diyen Eğitimci Yazar Musa Mert,  iyi bir öğretmen olabilmek için bilinç/şuur, alan bilgisinde yeterlilik, eğitim öğretim becerilerine sahip olmak ve kendini sürekli yenilemek gibi niteliklere sahip olmanın önemi üzerinde durdu.

 

     Neslin, ortam ve şartların ve pek çok anlayışın değiştiğini hatırlatan Musa Mert, öğretmenin kendisini sürekli yenilemesinin şart olduğunu anlattı. Sevgi ve saygı gibi temel değerleri korumak kaydıyla, bir takim sevgi ve saygı davranışlarındaki değişimin normal karşılanması gerektiği söyleyen Musa Mert,

 

     “Eskiye oranla oldukça renkli bir dünyada yaşadığımız bugünlerde bir öğretmen sınıfta tek kanallı siyah beyaz televizyon gibi kalırsa, hiçbir izleyici bulamayacaktır!”şeklinde konuştu.

 

     İyi bir öğretmenin, milletin çocuğunu eğiteyim derken kendi ailesini ve çocuklarını ihmal etmeyen öğretmen olduğunu dikkatlere sundu.

 

     Konferans, İSMET adına öğretmen Beytullah ÇETİN’in hediye takdimi ile sona erdi.

 

Ajanslar

Yeni Şafak Gazetesi