Ölümsüz Öğütler

Ölümsüz Öğütler
Hz. Lokman ailesiyle yakından ilgilenirdi. Günlerden bir gün oğlunu yanına aldı. Baba oğul tatlı bir sohbete başladılar. Hz. Lokman’ın her sözü oğlunun kalbini okşuyordu. Sohbetin bir yerinde şefkatle başını okşayıp oğluna nasihatler etti. Onun iyi bir insan, iyi bir Müslüman olarak yetişmesini istiyordu.

 

     Hz. Lokman (a.s.) bilge bir insandı. Söz ve davranışları derin anlamlar içerirdi. Hikmet sahibi büyük bir hâkim ve tıbbın inceliklerini çok iyi bilen mahir bir hekim olduğu için ona Lokman Hakîm ya da Lokman Hekim derlerdi.

     Hz. Lokman ailesiyle yakından ilgilenirdi. Günlerden bir gün oğlunu yanına aldı. Baba oğul tatlı bir sohbete başladılar. Hz. Lokman’ın her sözü oğlunun kalbini okşuyordu. Sohbetin bir yerinde şefkatle başını okşayıp oğluna nasihatler etti. Onun iyi bir insan, iyi bir Müslüman olarak yetişmesini istiyordu.

     İyi bir insan, iyi bir Müslüman olmanın temeli doğru ve sağlam bir inanca sahip olmaktı. Bu nedenle Hz. Lokman’ın ilk öğüdü Allah’a saygının bir gereği olan tevhit ile ilgili oldu.

1. 

Öğüt

    “Yavrucuğum, dedi, Hz. Lokman, Allah’ı, ibadet edilecek biricik ilah olarak tanı. Sakın ha Allah’a şirk koşma! Bilesin ki Allah’a şirk koşmak çok büyük bir zulümdür, Allah’a karşı yapılan en büyük haksızlıktır.

     Baba oğul şirkin, hem Allah’a hem de insanın kendisine karşı nasıl büyük bir zülüm olduğunu konuştular.

     Konu, Yüce Allah’ın her şeyi bildiği, her şeyi gördüğü konusuna geldi. Hz. Lokman bunu bir örnekle anlattı:

2. 

Öğüt

     “Yavrucuğum, dedi yine şefkatle, hardal tanesi kadar minicik bir şey, kocaman bir kayanın içinde de olsa, uçsuz bucaksız göklerde bir yerde de olsa, yeryüzünün en dip karanlıklarında da olsa Allah mutlaka onu bilir. O’na hiçbir şey gizli kalmaz.  Şüphesiz Allah her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilendir, her şeyden, herkesten haberdar olandır.

     Sonra, böylesine sağlam bir inancın korunması için çok önemli bir ibadetten bahsetti Hz. Lokman.

     Tahmin edebildiniz mi bu ibadeti?

     Sizce hangisi?

3. 

Öğüt

     Evet, tabi ki namaz. Yavrucuğum, dedi Hz. Lokman, Namazın konusunda titizlik göster. Onu zamanında ve güzelce kıl.

     Namazın insanı ve insanın hayatını nasıl da güzelleştirdiğini konuştular.

     Güzel bir inanca ve güzel davranışlara sahip olan Müslümanın bu güzelliklerini çevresine de ulaştırması gerektiğine gelmişti konu. Hz. Lokman,

4. 

Öğüt

     “İnsanları iyiliğe, doğruluğa çağır, kötülüklerden uzaklaşmaları için onlara yardımcı ol. diye öğütledi oğlunu. Çünkü Müslüman diğer insanların da güzele, doğruya yönelmesi için çalışır, çevresindeki olumsuzluklara kayıtsız kalmazdı.

5. 

Öğüt

     İnancıyla, davranışlarıyla iyi bir insan olmayı başarmış, çevresini de güzelleştirmeye çalışan bir Müslümanın sahip olduğu bu güzellikleri koruyabilmesi için çok önemli bir erdeme gelmişti sıra. Bu uğurda başına ne gelirse pes etme, sabret. Çünkü dedi Hz. Lokman, bu uğurda sabırlı olmak azmedilmeye değer erdemlerdendir.

6. 

Öğüt

     İnsanlarla ilişkiler konusunda da önemli öğütler verdi Hz. Lokman. Büyüklük taslayarak insanlardan yüz çevirme, sakın ha başkalarına tepeden bakma. dedi. Çünkü insanlara tepeden bakmak kötü bir hastalıktı.

7. 

Öğüt

     Sonra Hz. Lokman, Yeryüzünde böbürlene böbürlene yürüme! dedi. Arkasından da Şüphesiz Allah büyüklük taslayan ve kendisini övüp duran insanları sevmez! uyarısında bulundu. Olması gerekeni de Yürüyüşünde, davranışlarında doğal ol. sözüyle açıkladı.

8. 

Öğüt

     Arkasından konuşma adabından bahsetti Hz. Lokman. Konuşurken, büyük küçük tanımadan davranmanın, saygısızca bağırıp çağırmanın kişiyi ne denli küçük düşüreceğini anlattı. Sözü yükseltmenin yolu sesi yükseltmek olamazdı. Bu nedenle yerine, zamanına, muhatabına göre edeplice konuşmanın önemi üzerinde durdu. Saygısızca bağırıp çağıranın düşeceği kötü konumu çarpıcı bir örnekle anlattı. Sesini kıs! Şüphesiz seslerin en çirkini eşeklerin sesidir! dedi.

     Allah, Hz. Lokman’ın oğluna verdiği öğütleri çok beğendi. Bu öğütlerin kıyamete kadar ebeveynlerin ve çocukların kulağına küpe olmasını istedi. Bunun için Hz. Lokmanın öğütlerini, indirdiği son kitabı Kur’an-ı Kerim’in otuz birinci suresinin ikinci sayfasına aynen aldı. Sureye de Lokman Suresi adı verildi.

     [ Musa Mert ]

     Diyanet Çocuk Dergisi, Eylül 2019, sayfa: 2, 3.