Peygamberimize Kardeş Olmak

Peygamberimize Kardeş Olmak
Yanında oldukları halde Peygamber Efendimizin böyle söylemesine bir anlam veremeyen Sahâbe şaşkınlıkla, — Ey Allah’ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz, diye sordular. Efendimiz: ...

     Peygamber Efendimiz Ashabıyla yaptığı bir kabristan ziyaretlerinde, kabirde yatanlara hitaben şöyle buyurdu:

     — Esselamü aleyküm ey müminler diyarının sakinleri, inşallah bir gün biz de size katılacağız. Sonra da:

     — Kardeşlerimle görüşmeyi çok arzu ediyorum, onları çok özlüyorum, diye iç çekti. Yanında oldukları halde Peygamber Efendimizin böyle söylemesine bir anlam veremeyen Sahâbe şaşkınlıkla,

     — Ey Allah’ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz, diye sordular. Efendimiz: 

     — Hayır, aksine siz benim ashabımsınız, dostlarımsınız. Kardeşlerimse benden sonra gelecekler, beni görmedikleri halde bana inanacaklar. Ümmetimden en çok sevdiğim topluluk, benden sonra gelip de ailesini ve malını feda etme pahasına beni görmeyi arzulayanlardır. Hepinizden önce Kevser Havuzu’nun başına varıp bekleyeceğim, buyurdu. Bu sefer, 

     — Ümmetinden henüz gelmemiş olanları nasıl tanıyacaksınız, ey Allah’ın Resulü, diye sordular. Peygamber Efendimiz, 

     — Bir adamın, alnı ve ayakları beyaz bir atı olduğunu düşünün. Adam atını, tamamı simsiyah bir at sürüsü içinde bulamaz mı, diye sordu. Sahâbe:    

     — Evet, bulur, ey Allah’ın Resulü, dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: 

— İşte onlar da abdestten dolayı yüzleri nurlu, el ve ayakları parlak olarak gelecekler. Ben önceden gidip havuzumun başında ikram etmek için onları bekleyeceğim. 

     Sonra da Peygamber Efendimiz şu uyarıda bulundu: 

     — Dikkat edin! Birtakım kimseler yabancı devenin sürüden kovulup uzaklaştırıldığı gibi benim havuzumdan kovulacaklar. Ben onlara “Hey! Gelin buraya” diye sesleneceğim. Bana, “Onlar senden sonra dinlerini, yollarını ve hallerini değiştirdiler!” denilecek. Bunun üzerine ben de “Benden sonra değiştirenler uzak olsunlar, uzak olsunlar!” diyeceğim.[1]

 

     [ Musa Mert ]

     Diyanet Çocuk Dergisi, Kasım 2017, s. 3, 4.


[1] Farklı rivayetler birleştirilerek bir metin haline getirilmiştir. Rivayetler için Bkz. Müslim, Tahare 39; İbn Mace, Zühd 36; Ahmed, II, 409, III, 155, V, 157, 171; Beyhaki, Sünenü'l-Kübra, I, 133.