Üç Dilek

Üç Dilek
Hz. Süleyman Peygamber, Beytü’l-Makdis’in inşasından sonra ellerini kaldırıp Rabbinden üç dilekte bulundu.

 

     Yeryüzünde Allah’a ibadet için kurulan ilk mescit Arabistan’ın Mekke şehrindeki Kâbe’dir.(1) Kâbe’ye Beytullah, Kâbe ve çevresine de Mescid-i Haram denir.

     Bundan yüzyıllar sonra Hz. Davud Peygamberin oğlu Hz. Süleyman Peygamber, Filistin’in Kudüs şehrinde büyük bir mescit daha inşa etti. Buraya “Mukaddes Ev”  anlamında Beytü’l-Makdis adı verildi. Allahü Teâlâ Kur’an-ı Kerim’inde bu mescidi ve etrafını mübarek kıldığını bildirdi.(2)

     Hz. Süleyman Peygamber, Beytü’l-Makdis’in inşasından sonra ellerini kaldırıp Rabbinden üç dilekte bulundu.

     İlk olarak Allah’tan kendisine isabetli hüküm verme, doğru karar alma yeteneği vermesini istedi.

     Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed,

     — Bu kendisine verildi, buyurdu.

     Hakikaten de Hz. Süleyman Peygamber hüküm verme ve karar alma konusunda muhteşemdi.

     İkinci olarak, kendisine kimseye nasip olmayacak bir saltanat vermesini istedi.

     Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed,

     — Bu da kendisine verildi, buyurdu.

     Hz. Süleyman Peygamber’in saltanatı çağlar boyu dillere destan olmuştur. Halk arasında dünyanın faniliği anlatılırken söylenen “Dünya, Sultan Süleyman’a bile kalmadı.” sözünde kastedilen Sultan Süleyman, Hz. Süleyman Peygamber’dir. Hz. Süleyman Peygamber’e verilen ihtişamlı hükümdarlık ve muazzam zenginlik kimseye verilmedi. Görkemli sarayıyla, insanlardan, cinlerden, kuşlardan oluşan muhteşem ordusuyla, hayvanlarla konuşup anlaşabilme yeteneğiyle, rüzgârı emri altına almasıyla ve sahip olduğu daha pek çok nimetle o halen, eşsiz bir sultan ve bunca nimetin içinde Allah’a hamd ederek yaşamayı başaran örnek bir kul olarak anılır.

     Hz. Süleyman Peygamber, son olarak Allah’tan Beytü’l-Makdis’e namaz kılmak için çıkıp gelen kimsenin oradan annesinden doğduğu gün gibi günahsız çıkmasını niyaz etti.

     Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed,

     — Üçüncü dileğinin de kendisine verilmiş olmasını umuyorum, buyurdu.(3)

     Beytü’l-Makdis’in zamanla yıkılmasından yıllar sonra onun yerine Kudüs’deki bu mübarek bölgeye yeni bir mescit yapıldı. Bu mescide “Kudüs Camii” ya da o zamanın şartlarında Mekke'ye bir aylık mesafede olduğu için ona “Uzak Mescid” anlamında Mescid-i Aksa denildi.

     Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed üç mescidin diğerlerine göre çok önemli ve mübarek olduğunu anlatmak için şöyle buyurdu:

     — Ancak şu üç mescide ibadet için özel yolculuk yapılır: Şu benim mescidim Mescid-i Nebi’ye, Mescid-i Haram’a ve Mescid-i Aksa’ya...(4)

 

     [ Musa Mert ]

     Diyanet Çocuk Dergisi, Eylül 2017, s. 3, 4.

 


(1) 3. Al-i İmran suresi, 96. ayet.

(2) 17. İsra suresi, 1. ayet.

(3) İbn Mace, İkamet 196; Nesai, Mesacid 6.

(4) Buhari, Mescid-i Mekke 16, Sayd 26, Savm 67; Müslim, Hac 415, 515; Ebu Davud, Menasik 94; Tirmizi, Salat 126; Nesai, Mesacid 10.